دسته: فیلم مستند

محصولات مرتبط با فیلم های مستند

مستند ابر کشتی باستانی ۰

مستند ابر کشتی باستانی

در دوران مدیترانه باستان، تمام فعالیت های آن زمان حول و حوش کشتی ها و نحوه مسافرت در دریا با استفاده از کشتی ها بود. این فیلم مستند ابر کشتی باستانی ، در مورد...